Tillgång till kollektivtrafik

Indikator ÖM.11.4.23

Indikatorn redovisar busslinjer som trafikeras med minst en avgång per timme, vardag kl 6-20.

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Luleå kommun har en väl utbyggd lokal kollektivtrafik. Vi ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena. Trenden är positiv.
I medborgarundersökning 2019 gav invånarna möjligheten att använda kollektivtrafik för resor betyget 6,3, vilket är över genomsnittet på 5,5 för de 135 kommunerna i undersökningen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma