Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun

Indikator ÖM.11.4.34

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen

Mätområde Datum Värde (%)

Årskurs 8

2008

11

0

Årskurs 8

2014

19

1

Årskurs 8

2017

17,3

2

År 2 gymnasiet

2008

10

3

År 2 gymnasiet

2014

19

4

År 2 gymnasiet

2017

20,2

5

Datakälla: LUPP

Kommentar

Andelen i åk 8 som anser att de har stora möjligheter att föra fram sin åsikt till de som bestämmer har sjunkit ett par procentenheter sedan förra undersökningen. Andelen har ökat bland flickorna och minskat bland pojkarna.
I år två på gymnasiet har andelen som anser att de har stora möjligheter att föra fram sin åsikt till de som bestämmer i stort sett varit oförändrad.
Det är vanligare att pojkar upplever att de har större möjligheter att påverka jämfört med flickor. Andelen unga som upplever att de kan påverka är lägre än önskvärt.
Undersökningen genomförs inte varje år, nästa genomförs 2021.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma