Upplever trygghet i sitt bostadsområde

Indikator ÖM.11.4.38

Indikatorn är ett index, dvs en sammanräkning av flera frågor. Ju lägre index desto bättre.

Trygghetsindex

Datakälla: Trygghetsundersökning

Kommentar

Luleå kommun ligger på ett stabilt gott resultat och 2019 har vi ett av de bästa värdena som uppmätts i Sverige. På stadsdelsnivå är resultaten i de flesta fall i stort sett oförändrade och med gott utfall. Det finns dock finns några områden som uppvisar försämrat resultat; Hertsön, Notviken och Råneå. I trygghetsmätningen 2019 har Porsön och Björkskatan mätts var för sig till skillnad mot tidigare mätningar då Porsön var inkluderad i Björkskatan. Resultatet visar en förbättring vad gäller Björkskatan. Porsön, som därmed är ett nytt område i 2019 års mätning, visar på ett sämre resultat.
Män svarar i större utsträckning än kvinnor att de är trygga. Åldersgruppen 20-49 år upplever sig mer otrygga än andra. De som bor i hyresrätt upplever sig mer otrygga än de som bor i bostadsrätt eller villa.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma