Barn och unga som inte kan bo hemma

Indikator ÖM.11.5.1

Indikatorn visar hur många i åldrarna 0-20 år som var placerade i familjehem, förstärkta familjehem och HVB-hem/SIS-hem under augusti månad.

Antal barn och unga placerade på annan plats än hemma

Datakälla: Egen

Kommentar

Det är något fler pojkar än flickor som är placerade. Trenden är positiv och förklaras bland annat med god samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och regionen samt utökade öppenvårdsinsatser som ger stöd i hemmiljön.

Ansvarig organisation