Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Indikator ÖM.11.5.3

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Datakälla: Kolada

Kommentar

I september 2019 fanns det 609 personer som hade haft ekonomiskt bistånd i mer än ett år, av dessa var 344 män och 265 kvinnor.
I de hushåll som blir kvar under längre perioder med ekonomiskt bistånd finns vuxna med en svag förankring på arbetsmarknaden eller de som har en långvarig sjukskrivning. Det långvariga biståndsbehovet har minskat över tid, men mellan 2018 och 2019 har det ökat. För att möta denna förändring samverkar socialförvaltningen med arbetsmarknadsförvaltningen.
Luleå kommun har samma andel med långvarigt ekonomiskt bistånd som socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation