Stadsbyggnadsförvaltningen

Delmål ÖM.11.6

Indikatorer

Olyckor på väg

IndikatorÖM.11.6.1

Antal sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportområdet på 100 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2013
Senaste värdet: 475 st./100 000 inv.2018

Nybyggda bostäder

IndikatorÖM.11.6.2

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus (flerfamiljs- och småhus)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2010
Senaste värdet: 3,8 st/1 000 inv.2018

Planberedskap för nya bostäder

IndikatorÖM.11.6.3

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner per 1 000 invånare

Senaste värdet: 52 st/1 000 inv.2017

Avfallsmängder

IndikatorÖM.11.6.4

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 508 kg/inv.2018

Kvalitetsproblem för dricksvattnet

IndikatorÖM.11.6.5

Antal dygn med kvalitetsproblem

Senaste värdet: 8 stycken2018

Cykelvägssträcka

IndikatorÖM.11.6.6

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,9 meter/inv.2019

Mark för verksamheter

IndikatorÖM.11.6.7

Sammanlagd markyta detaljplanelagd och byggbar mark för verksamheter