Stadsbyggnadsförvaltningen

Delmål ÖM.11.6

Indikatorer

Olyckor på väg

IndikatorÖM.11.6.1

Antal polis- och sjukhusrapporterade olyckor med personskador inom vägtransportområdet per 100 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2013
Senaste värdet: 520 st./100 000 inv.2019

Nybyggda bostäder

IndikatorÖM.11.6.2

Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus (flerfamiljs- och småhus)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2011
Senaste värdet: 8,7 st/1 000 inv.2019

Planberedskap för nya bostäder

IndikatorÖM.11.6.3

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner den 31 dec per 1000 invånare

Senaste värdet: 59 st/1 000 inv.2019

Avfallsmängder

IndikatorÖM.11.6.4

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 508 kg/inv.2018

Kvalitetsproblem för dricksvattnet

IndikatorÖM.11.6.5

Antal dygn med kvalitetsproblem

Senaste värdet: 8 stycken2018

Cykelvägssträcka

IndikatorÖM.11.6.6

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,9 meter/inv.2019

Mark för verksamheter

IndikatorÖM.11.6.7

Sammanlagd markyta detaljplanelagd och byggbar mark för verksamheter