Cykelvägssträcka

Indikator ÖM.11.6.6

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Kommun eller riket Senaste värdet (meter/inv.) Datum

Luleå

 2,9

2020

0

Riket

 2,4

2020

1

Datakälla: Kolada (Trafikverket (NVDB), SCB)

Kommentar

Cykelvägssträckan har ökat de senaste åren, år 2019 hade vi en total cykelvägssträcka på 216 km. Luleå har en längre cykelvägssträcka per invånare jämfört med riket. Luleå kommun ligger i samma grupp som exempelvis Piteå och Umeå.
Medborgarundersökning 2019 visar att en majoritet av invånarna i Luleå kommun är nöjda med gång- och cykelvägarna samt anser att tillgången är god.

Ansvarig organisation