Olyckor på väg

Indikator ÖM.11.6.1

Indikatorn visar antal trafikolyckor per 100 000 invånare som inneburit personskada eller har haft en dödlig utgång.

Antal polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskador per 100 000 invånare

Datakälla: Kolada (Strada/SCB)

Kommentar

Olyckorna har tydligt minskat över tid.
Drygt 60 % av trafikolyckorna är singelolyckor med gående eller cyklist som skadats. Rikets statistik omfattar bara polisrapporterade olyckor vilket innebär att nästan alla singelolyckor med gående och cyklister saknas i rikets statistik. Detta gör det svårt att jämföra med riket.

Ansvarig organisation