Innovation

Övergripande mål till 2050 ÖM.8

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

Målet syftar till att få fler företagare i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga hållbart, att nå ett gott företagsklimat och att öka digitaliseringen.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050 Osäkert om målet kan nås till 2050

Indikatorerna visar både en positiv och negativ utveckling. För att nå målet behövs fortsatt fokus på att ge förutsättningar för tillväxt och innovationer.

Indikatorer

Anställda i kunskapsintensiva företag

IndikatorÖM.8.1

Andel sysselsatta i kunskapsintensiva företag

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 16,2 %2017

Företagsklimat

IndikatorÖM.8.2

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ sedan 2012
Senaste värdet: 69,8 2018

Nystartade företag

IndikatorÖM.8.3

Antal nyregistrerade företag

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 4,9 st/1 000 inv.2018

Mark för verksamheter

IndikatorÖM.8.4

Sammanlagd markyta detaljplanelagd och byggbar mark för verksamheter

Arbetstillfällen

IndikatorÖM.8.5

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2010
Senaste värdet: 43944 stycken2017

Omsättning i aktiebolag

IndikatorÖM.8.6
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2015
Senaste värdet: 60966 msek2017

Forskning i kommunal regi

IndikatorÖM.8.7

Utgifter för egen och utlagd FoU

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2007
Senaste värdet: 27 kr/inv.2017

Tillgång till bredband

IndikatorÖM.8.8

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv sedan 2009
Senaste värdet: 81,4 %2018

Nettoinpendling för arbete

IndikatorÖM.8.9

Andel nettoinpendlare av totalt antal förvärsarbetare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 11,7 %2017

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma