Arbetstillfällen

Indikator ÖM.8.5

Indikatorn visar dagbefolkningen, som är personer som arbetar i Luleå kommun och bor i Luleå eller i andra kommuner.

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Datakälla: SCB

Kommentar

Efter flera år av tillväxt gällande dagbefolkningen har antalet anställda minskat mellan 2016-2017. Detta trots fler företag, ökat förädlingsvärde och en god branschbalans. Antalet arbetstillfällen har ökat med 4 589 personer jämfört med 2010 men minskat med 79 personer jämfört med 2016. Andelen arbetstillfällen har ökat något mer bland män än kvinnor.

Alla branscher har ökat mellan 2010 och 2017 utom Tillverkning och utvinning. De branscher som har ökat procentuellt mest under samma tid är Jordbruk, skogsbruk och fiske tätt följt av Hotell och restaurang samt Företagstjänster.

Relaterade regionala mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma