Arbetstillfällen

Indikator ÖM.8.5

Indikatorn visar dagbefolkningen, som är personer som arbetar i Luleå kommun och bor i Luleå eller i andra kommuner.

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Datum Värde (stycken)

2010

39355

0

2012

41613

1

2013

42487

2

2014

42745

3

2015

43238

4

2016

44016

5

2017

43944

6

2018

44420

7

Datakälla: SCB

Kommentar

Efter flera år av tillväxt gällande dagbefolkningen har antalet anställda minskat mellan 2016-2017. Detta trots fler företag, ökat förädlingsvärde och en god branschbalans. Följande år, 2018, ökade antalet förvärvsarbetande med 476 personer. Antalet arbetstillfällen har ökat med 5 065 personer jämfört med 2010.

Relaterade regionala mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma