Företagsklimat

Indikator ÖM.8.2

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Datakälla: Kolada (Insikt SKL)

Kommentar

Luleå har en oförändrad nivå på NKI rörande företagsklimatet (NKI 70). NKI 70 ger betyget ”högt” enligt SKLs betygsskala.

Samtidigt som vi ligger stabilt runt NKI 70 har andra kommuner förbättrat sig. NKI 70 gav oss en ranking-placering på plats 45 år 2012 medan resultatet vid den senaste rapporten gav oss en 129:e placering.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma