Forskning i kommunal regi

Indikator ÖM.8.7

Utgifter för egen och utlagd FoU

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Det är svårt att kommentera om värdet är bra eller dåligt för kommunen. I tider av stor förändring behövs förmodligen mer forskning för att utveckla kommunal verksamhet. Luleå kommun satsar mer än medelvärdet för alla kommuner som är 19 kr/invånare år 2017.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma