Nettoinpendling för arbete

Indikator ÖM.8.9

Antal inpendlare (personer som förvärvsarbetar i kommunen och bor i en annan kommun) minus antal utpendlare till kommunen dividerat med antal förvärvsarbetare som bor i kommunen (nattbefolkning).

Andel nettoinpendlare av totalt antal förvärsarbetare

Datakälla: Kolada

Kommentar

Övriga kommuner i Luleåregionen har en negativ nettopendling medan Luleå har en positiv. Andelen män som pendlar är högre än andelen kvinnor.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma