Omsättning i aktiebolag

Indikator ÖM.8.6

Omsättning i aktiebolag

Datakälla: Bisnode

Kommentar

Under perioden (3 år) har näringslivet haft en god konkurrenskraft med ökad omsättning samt ett förädlingsvärde som ökat 19 procent.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma