Tillgång till bredband

Indikator ÖM.8.8

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Datakälla: Kolada (PTS)

Kommentar

Luleå kommun har en god tillgång till bredband, och ligger på samma nivå som riket. Vi ligger i en grupp kommuner med höga värden. Luleå kommun har ungefär samma värde som Boden.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma