Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikator ÖM.1.5

Indikatorn redovisar barn mellan 0-19 år (omfattar inte personer som inte har fått uppehållstillstånd).

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Datakälla: Kolada

Kommentar

Positiv utveckling över tid men en ökning mellan 2017 och 2018 av andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Det är högre andel barn med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. Luleå kommun har lägre andel i ekonomiskt utsatta hushåll jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner. 2018 fanns det 720 barn i åldrarna 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma