Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikator ÖM.1.5

Indikatorn redovisar barn mellan 0-19 år (omfattar inte personer som inte har fått uppehållstillstånd).

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Datakälla: Kolada

Kommentar

Positiv utveckling med en minskning av andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll totalt och även både bland barn med svensk och utländsk bakgrund. Det vanligare att barn med utländsk bakgrund bor i ekonomiskt utsatta hushåll jämfört med barn med svensk bakgrund. Luleå har en lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll jämfört med riket. Vi har också bättre värden jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner. 2017 fanns det 689 barn i åldrarna 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll i Luleå.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma