Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikator ÖM.1.5

Indikatorn redovisar barn mellan 0-19 år (omfattar inte personer som inte har fått uppehållstillstånd).

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2007

8,2

0

Luleå

2008

8,0

1

Luleå

2009

9,0

2

Luleå

2010

9,1

3

Luleå

2011

6,9

4

Luleå

2012

7,0

5

Luleå

2013

6,9

6

Luleå

2014

6,0

7

Luleå

2015

5,2

8

Luleå

2016

5,0

9

Luleå

2017

4,8

10

Luleå

2018

4,9

11

Luleå

2019

5,1

12

Riket

2011

10,4

13

Riket

2012

10,3

14

Riket

2013

10,3

15

Riket

2014

10,1

16

Riket

2015

9,6

17

Riket

2016

9,0

18

Riket

2017

9,2

19

Riket

2018

8,9

20

Riket

2019

9,1

21

Datakälla: Kolada

Kommentar

Luleå har haft en positiv utveckling fram till 2017 men därefter har av andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll ökat. Det är högre andel barn med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund som finns i ekonomiskt utsatta hushåll. Luleå har lägre andel i ekonomiskt utsatta hushåll jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner.
2019 fanns det 747 barn i åldrarna 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll i Luleå. Några kommundelar har fler barn i ekonomiskt utsatta hushåll än andra.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma