Barn och unga som inte kan bo hemma

Indikator ÖM.1.4

Indikatorn visar hur många i åldrarna 0-20 år som var placerade i familjehem, förstärkta familjehem och HVB-hem/SIS-hem under augusti månad.

Antal barn och unga placerade på annan plats än hemma

Datakälla: Egen

Kommentar

Det är något fler pojkar än flickor som är placerade. Trenden är positiv och förklaras bland annat med god samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen och regionen samt utökade öppenvårdsinsatser. Satsningar på förebyggande och främjade arbete kan ha bidragit.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma