Ekonomisk jämlikhet (Ginikoeffecient)

Indikator ÖM.1.10

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Bygger på sammanräknad förvärvsinkomst.

Bedömning av antalet individer med samma förvärvsinkomst

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Den ekonomiska jämlikheten i Luleå har ökat sedan 2012 men det senaste året märks en liten minskning både för män och kvinnor. Den ekonomiska jämlikheten bland kvinnor är större än bland män. Både kvinnor och män i Luleå har en större ekonomisk jämlikhet jämfört med riket där kvinnor har 0,391 och män 0,412. Den ekonomiska jämlikheten bland män i riket har ökat tydligt men män i Luleå har inte haft samma utveckling vilket innebär att skillnaderna mellan män i riket och i Luleå minskar.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma