Ohälsotal

Indikator ÖM.1.2

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Antal ohälsodagar per person

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Antal ohälsodagar har minskat i stort sett hela tiden sedan 2001. Antal ohälsodagar ökar med stigande ålder. Kvinnor har fler ohälsodagar än män. I åldersgruppen 55–64 har kvinnor 54,5 ohälsodagar och män 37,3. Både kvinnor och män i Luleå har färre ohälsodagar jämfört med riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma