Ohälsotal

Indikator ÖM.1.2

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Antal ohälsodagar per person

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Antal ohälsodagar har minskat i stort sett hela tiden sedan 2001. Under de tre senaste åren har det skett en minskning både för kvinnor, män och i stort sett samtliga åldersgrupper i Luleå. Kvinnor har betydligt fler ohälsodagar än män.
Antal ohälsodagar ökar med stigande ålder. I åldersgruppen 60-64 har kvinnor 58,7 ohälsodagar och män 41,7. Både kvinnor och män i Luleå har färre ohälsodagar jämfört med riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma