Ohälsotal

Indikator ÖM.1.2

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Antal ohälsodagar per person

Mätområde Datum Värde (dagar)

Totalt

2009

32,9

0

Totalt

2010

29,2

1

Totalt

2011

27,1

2

Totalt

2012

25,8

3

Totalt

2013

25,4

4

Totalt

2014

25,5

5

Totalt

2015

26,3

6

Totalt

2016

25,6

7

Totalt

2017

23,3

8

Totalt

2018

21,3

9

Totalt

2019

20,5

10

Kvinnor

2009

40,6

11

Kvinnor

2010

35,9

12

Kvinnor

2011

33,2

13

Kvinnor

2012

31,5

14

Kvinnor

2013

31,2

15

Kvinnor

2014

31,4

16

Kvinnor

2015

32,7

17

Kvinnor

2016

31,9

18

Kvinnor

2017

28,5

19

Kvinnor

2018

26,1

20

Kvinnor

2019

25,3

21

Män

2009

25,7

22

Män

2010

23,0

23

Män

2011

21,3

24

Män

2012

20,4

25

Män

2013

20,0

26

Män

2014

20,0

27

Män

2015

20,3

28

Män

2016

19,9

29

Män

2017

18,6

30

Män

2018

16,9

31

Män

2019

16,2

32

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Antal ohälsodagar har minskat i princip hela tiden sedan 2001. Under de tre senaste åren har det skett en minskning både för kvinnor, män och för samtliga åldersgrupper. Kvinnor har dock betydligt fler ohälsodagar än män.
Antal ohälsodagar ökar med stigande ålder. I åldersgruppen 60-64 har kvinnor 58,7 ohälsodagar och män 41,7. Både kvinnor och män i Luleå kommun har färre ohälsodagar jämfört med riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma