Ohälsotal

Indikator ÖM.1.2

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Antal ohälsodagar per person

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Antal ohälsodagar har minskat i princip hela tiden sedan 2001. Under de tre senaste åren har det skett en minskning både för kvinnor, män och för samtliga åldersgrupper. Kvinnor har dock betydligt fler ohälsodagar än män.
Antal ohälsodagar ökar med stigande ålder. I åldersgruppen 60-64 har kvinnor 58,7 ohälsodagar och män 41,7. Både kvinnor och män i Luleå kommun har färre ohälsodagar jämfört med riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma