Olyckor på väg

Indikator ÖM.1.7

Antal sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportområdet på 100 000 invånare

Datakälla: Kolada (Strada/SCB)

Kommentar

Rapporteringen till talet sker från sjukhuset och omfattar personer som skadats och kommer in till sjukhus. Olyckorna har minskat över tid. Luleå kommun ligger i en grupp kommuner som har höga värden. Men vi har ungefär samma värde som Umeå och ett mycket lägre värde än Sundsvall.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma