Andel miljöbilar

Indikator ÖM.5.5

Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Från 1 juni 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen har långsamt ökat men minskat den senaste tiden jämfört med 2015, delvis på grund av en ändrad definition. Det finns färre miljöfordon jämfört med genomsnittet för riket i Luleå. Luleå ligger i kommungruppen (25%) med de sämsta värdena. Bland kommunerna med de högsta värdena finns Karlstad, Uppsala, Borås och Norrköping.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma