Andel miljöbilar

Indikator ÖM.5.5

Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Detta innebär att bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

Riket

 15

2018

0

Luleå

 11

2018

1

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen har långsamt ökat och Luleå har färre miljöfordon jämfört med genomsnittet för riket. Talet kommer förmodligen att förändras eftersom miljöbilsdefinitionen kommer att omprövas.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma