Andel miljöbilar

Indikator ÖM.5.5

Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Från 1 juni 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 till och med 30 juni 2018 ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

Riket

 14,4

2019

0

Luleå

 10,4

2019

1

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen har långsamt ökat men minskat den senaste tiden jämfört med 2015, delvis på grund av en ändrad definition. Det finns färre miljöfordon jämfört med genomsnittet för riket. Luleå kommun ligger i kommungruppen (25%) med de sämsta värdena. Bland kommunerna med de högsta värdena finns Karlstad, Uppsala, Borås och Norrköping.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma