Andel miljöbilar

Indikator ÖM.5.5

Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Från 1 juni 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 till och med 30 juni 2018 ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2010

4,9

0

Luleå

2011

6,6

1

Luleå

2012

8,7

2

Luleå

2013

9,2

3

Luleå

2014

9,8

4

Luleå

2015

10,6

5

Luleå

2016

10,6

6

Luleå

2017

10,5

7

Luleå

2018

10,6

8

Luleå

2019

10,4

9

Riket

2010

8,3

10

Riket

2011

10,8

11

Riket

2012

13,4

12

Riket

2013

13,8

13

Riket

2014

14,6

14

Riket

2015

15,3

15

Riket

2016

15,2

16

Riket

2017

14,9

17

Riket

2018

15,2

18

Riket

2019

14,4

19

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen har långsamt ökat men minskat den senaste tiden jämfört med 2015, delvis på grund av en ändrad definition. Det finns färre miljöfordon jämfört med genomsnittet för riket. Luleå kommun ligger i kommungruppen (25%) med de sämsta värdena. Bland kommunerna med de högsta värdena finns Karlstad, Uppsala, Borås och Norrköping.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma