Andel miljöbilar

Indikator ÖM.5.5

Från 1 juli 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Detta innebär att bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 eller senare ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2008

2

0

Luleå

2009

3

1

Luleå

2010

5

2

Luleå

2011

7

3

Luleå

2012

9

4

Luleå

2013

9

5

Luleå

2014

10

6

Luleå

2015

11

7

Luleå

2016

12

8

Luleå

2017

11

9

Luleå

2018

11

10

Riket

2008

4

11

Riket

2009

6

12

Riket

2010

8

13

Riket

2011

11

14

Riket

2012

13

15

Riket

2013

14

16

Riket

2014

15

17

Riket

2015

15

18

Riket

2016

19

19

Riket

2017

16

20

Riket

2018

15

21

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Andelen har långsamt ökat och Luleå har färre miljöfordon jämfört med genomsnittet för riket. Talet kommer förmodligen att förändras eftersom miljöbilsdefinitionen kommer att omprövas.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma