Energianvändning per invånare

Indikator ÖM.5.3

Energianvändning per invånare

Mätområde Datum Värde (MWh/inv.)

Luleå

2009

153

0

Luleå

2014

171

1

Luleå

2015

110

2

Luleå

2017

170

3

Luleå

2018

158

4

Luleå

2019

161

5

Riket

2009

41

6

Riket

2014

40

7

Riket

2015

39

8

Riket

2016

40

9

Riket

2017

39

10

Riket

2018

38

11

Riket

2019

38

12

Datakälla: Kolada (SCB/Energimyndigheten)

Kommentar

När man i officiell statistik från SCB jämför kommuner ser man för Luleå kommun att vi har verksamheter här som använder stora mängder energi. Energianvändningen kan variera stort mellan åren oftast på grund av SSABs verksamhet.
Man kan diskutera om detta tal verkligen ger en rättvis redovisning och förmodligen ligger vår energianvändning i nivå med riket eller något högre på grund av ett kallt klimat.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma