Utsläpp av koldioxid exklusive industrin

Indikator ÖM.5.1

Indikatorn redovisar utsläpp från nationell statistik, vilket är exklusive flyg, sjöfart och tillverkning i andra länder. Statistiken bearbetas lokalt och SSAB:s utsläpp tas inte med och uppgifter om den lokala produktionen av fjärrvärme kommer från Luleå Energi.

Utsläpp av koldioxid exklusive industri per invånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen (RUS), bearbetad

Kommentar

Eftersom SSAB:s verksamhet kan behandlas som en nationell angelägenhet tas inte dessa utsläpp med, dessa utsläpp uppskattas till 85% av de totala utsläppen från verksamhet i Luleå kommun.
De bearbetade utsläppssiffrorna, som även redovisas för Luleå i EUs Borgmästaravtal, visar en minskning men också en stor variation mellan åren. De tidiga åren 1995 och 2000 bygger på ett mycket osäkert statistiskt underlag.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma