Arbetstillfällen i centrum

Dagbefolkning i centrum

Arbetstillfällen i centrum
Datakälla: SCB

Kommentar

Arbetstillfällena i centrum innehas till 55% av kvinnor i åldern 16 år och äldre. Antalet arbetstillfällen ökar mellan 2011 och 2012, minskar något 2013, har ökat igen 2014 och fortsätter att öka 2015.
Indikator 2050.C.7
Ansvarig organisation