Arbetstillfällen i centrum

Dagbefolkning i centrum

Arbetstillfällen i centrum
Datakälla: SCB

Kommentar

Antalet arbetstillfällen har ökat jämfört med 2011. Under 2016 har antalet arbetstillfällen minskat något jämfört med 2015.
Arbetstillfällena i centrum innehas till 55% av kvinnor.
Indikator 2050.C.7
Ansvarig organisation