Bäddar i turistanläggningar

Antal bäddar i turistanläggningar längs kusten och på öar
Datakälla: SCB

Kommentar

Den stora ökningen mellan 2013 och 2014 beror på nya hotell i centrum. I skärgården har Luleå kommun ökat antalet uthyrningsbäddar. Antalet gästbäddar i Luleå skärgård utgör ca 9 % av totala antalet. Två anläggningar var stängda under 2016, detta har påverkat talet negativt.
Indikator 2050.C.3
Ansvarig organisation