Bäddar i turistanläggningar

Antal bäddar i turistanläggningar längs kusten och på öar
Datakälla: SCB

Kommentar

Den ökningen beror på nya hotell i centrum. Antalet gästbäddar i Luleå skärgård är ca 9 % av totala antalet.
Kommunen kan ge förutsättningar, men kan inte styra företagsexpansioner
Indikator 2050.C.3
Ansvarig organisation