Båtplatser i småbåtshamnar

Indikatorn visar antal säsongsplatser.

Antal småbåtshamnsplatser
Datakälla: Egen

Kommentar

Mängden småbåtshamnsplatser har ökat under 2017, dock finns inte uppgifter om antalet ännu.
Indikator 2050.C.11
Ansvarig organisation