Bofasta i skärgården

Antal bofasta i skärgården
Datakälla: SCB

Kommentar

I Luleå skärgård har befolkningssiffran minskat lite jämfört med utgångsvärdet. 77% av befolkningen är över 50 år och andelen män är 68%.

Indikator 2050.C.6
Ansvarig organisation