Bofasta i skärgården

Antal bofasta i skärgården
Datakälla: SCB

Kommentar

Antalet bofasta i Luleå skärgård har minskat. Andelen äldre har ökat, 81% av befolkningen är över 50 år och andelen män är 67%.

Indikator 2050.C.6
Ansvarig organisation