Luleåbor som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Indikatorn visar svaret på frågan; "Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?".

Rekommenderar andra att flytta till Luleå
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Negativ utveckling, men Luleå ligger över genomsnittet för samtliga kommuner. Kvinnor är något mer positiva än män. Ingen skillnad mellan boende i tätort och på landsbygd.
En mer omfattande undersökning, trygghetsmätning 2016, visar dock att 91% av de tillfrågade rekommenderar sin stadsdel/by som en bra plats att bo på.
Indikator 2050.C.5
Ansvarig organisation