Luleåbornas syn på kommersiellt utbud

Indikatorn visar ett index av svaren på flera frågor om synen på; utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd, andra affärer och service inom rimligt avstånd samt utbudet av caféer, barer och restauranger inom rimligt avstånd.

Betygsindex för kommersiellt utbud av affärer, service, caféer, restuaranger
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Luleåborna ger ett betyg klart över genomsnittet i Sverige. Män är något mer nöjda än kvinnor. Inga tydliga skillnader mellan olika åldersgrupper.
Indikator 2050.C.1
Ansvarig organisation