Övernattningar

Övernattningar på hotell, stugbyar, stugor och vandrarhem.

Antalet övernattningar i kommunen
Datakälla: Visit Luleå (TEM-rapport)

Kommentar

Antalet gästnätter är rekordhögt och en stadig ökande trend. Stor del av ökningen är tack vare ökad hotellkapacitet i centrum och stora investeringar av näringslivet.
Indikator 2050.C.4
Ansvarig organisation