Resor till centrum med bil, buss eller cykel

Indikatorn visar den trafikräkning som görs under vecka 39 varje år på fem olika infarter till Luleå centrum, alla färdsätt räknas

Antal resor till centrum som sker med bil, buss eller cykel
Färgruta Bil
Färgruta Buss
Färgruta Cykel
Datakälla: Egen

Kommentar

Den senaste mätningen visar att resorna till centrum med buss och cykel ökat, vilket kan vara början på en positiv utveckling.
Resvaneundersökningen som görs vart femte år visar att andelen resor med bil av alla resor fortfarande är ca hälften och har inte förändrats sedan 2000.
Indikator 2050.C.8
Ansvarig organisation