Resor till centrum med bil, buss eller cykel

Indikatorn visar den trafikräkning som görs under vecka 39 varje år på fem olika infarter till Luleå centrum, alla färdsätt räknas

Antal resor till centrum som sker med bil, buss eller cykel
Färgruta Bil
Färgruta Buss
Färgruta Cykel
Datakälla: Egen

Kommentar

De senaste åren har resorna till centrum med bil ökat och med buss minskat.
Resvaneundersökningen som görs vart femte år visar att andelen resor med bil av alla resor är fortfarande ca hälften och har inte förändrats sedan 2000.
Indikator 2050.C.8
Ansvarig organisation