Skärgårdstrafik

Antal resor med Symfoni och Stella Marina

Antal resor med turbåtstrafiken
Datakälla: Egen

Kommentar

Ca 70 % av resorna är till och från Klubbviken. Indikatorn är mycket väderberoende och påverkades mycket positivt 2018. Antalet "turer"(upphandlade timmar) är oförändrat de senaste åren.
Indikator 2050.C.10
Ansvarig organisation