Turismutveckling

Belopp i miljon kr som övernattande och besökare har spenderat i Luleå kommun.

Omsättning turism
Datakälla: Visit Luleå (TEM-rapport)

Kommentar

Övernattande och besökare i Luleå kommun spenderade 959 miljoner kr 2017. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt men shopping får allt större betydelse. Detta gav sysselsättning för ca 600 personer på helårsbasis.
Indikator 2050.C.2
Ansvarig organisation