Våldsbrott i centrum

Antal anmälda våldsbrott som skett i offentlig miljö i Luleå centrum

Antal anmälda våldsbrott i Luleå centrum
Datakälla: Polisen (RAR)

Kommentar

Den positiva utvecklingen sedan 2012 har brutits. Våldsbrotten i centrum ökade mellan år 2015 och 2016. Mer än hälften av våldsbrotten i offenltig miljö i Luleå centrum sker fredagar-lördagar mellan kl 23.00 och 03.00.
Indikator 2050.C.12
Ansvarig organisation