Våldsbrott i centrum

Antal anmälda våldsbrott som skett i offentlig miljö i Luleå centrum

Antal anmälda våldsbrott i Luleå centrum
Datakälla: Polisen (RAR)

Kommentar

Det är svårt att utläsa en tydlig trend. Anmälda våldsbrott i centrum ökade mellan år 2015 och 2016, sedan har de minskat mellan 2016 och 2017. Mer än hälften av våldsbrotten i offenltig miljö i Luleå centrum sker fredagar-lördagar mellan kl 23.00 och 03.00.
Indikator 2050.C.12
Ansvarig organisation