Program E - Ledande nordlig region

Övergripande mål: Att skapa förutsättningar för en bred och växande arbetsmarknad.

Här ska finnas arbete för våra 10 000 nya Luleåbor, studenter och pendlare. Här ska företagsledare, organisationer och styrelser välja att investera och utveckla sina verksamheter. Luleåregionen ska vara ett nav för tillväxt, kunskap och kompetens.

I programmet beskrivs kommunens inriktning för näringslivsutveckling, en god kompetensförsörjning och ett mångkulturellt samhälle. Programmet beskriver också hur kommunen ska arbeta för att tillvarata och stimulera människors entreprenörskap.

Nedan redovisas ett antal indikatorer som tillsammans visar om utvecklingen går i riktning mot det övergripande målet.

Indikatorer

Luleåbor i arbete

Indikator 2050.E.1 Antal personer i förvärvsarbete
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Företagsbranscher i Luleåregionen

Indikator 2050.E.2 Antal branscher i Luleåregionen
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Nystartade företag

Indikator 2050.E.3 Antal nystartade företag
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Egenföretagare

Indikator 2050.E.4 Antal företagare
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Näringslivets syn på företagsklimatet

Indikator 2050.E.5 Betyg i mätning av företagsklimat
Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Elever på teknik- och naturvetenskapliga programmet

Indikator 2050.E.6 Antal gymnasielever i teknik- och naturvetenskapliga programmet
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Elever som läser flera språk på gymnasiet

Indikator 2050.E.7 Gymnasieelever som studerar minst ett språk förutom svenska och engelska fördelat på kön
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad

Exportföretag i Luleå

Indikator 2050.E.8 Antal exportföretag med huvudkontor här
Trend: Trenden är otydlig/oförändradTrenden är otydlig/oförändrad
Program 2050.E