Elever på teknik- och naturvetenskapliga programmet

Indikatorn visar per läsår. Läsår 2016/2017 motsvarar 2016 i diagrammet.

Antal gymnasielever i teknik- och naturvetenskapliga programmet
Datakälla: Egen

Kommentar

Antalet elever visar en ökande utveckling, men om man jämför andelen elever av alla i gymnasieskolan så är trenden oförändrad.
Andelen flickor på teknikprogrammet är låg, 20% och andelen flickor på naturvetenskapliga programmet är 53%.
Indikator 2050.E.6