Elever på teknik- och naturvetenskapliga programmet

Indikatorn visar per läsår. Läsår 2016/2017 motsvarar 2016 i diagrammet.

Antal gymnasielever i teknik- och naturvetenskapliga programmet
Datakälla: Egen

Kommentar

Antalet elever visar en ökande utveckling. Andelen flickor på teknikprogrammet är låg, 22% och andelen flickor på naturvetenskapliga programmet är 54%. Om andelen elever i teknik- och naturvetenskapliga program studeras så är trenden otydlig, andelen på teknik- och naturvetenskapliga programmet är 24% och det totala antalet elever har ökat med 1%.
Indikator 2050.E.6