Exportföretag i Luleå

Antal exportföretag med huvudkontor här
Datakälla: SCB

Kommentar

Det senaste året visar en svag tillbakagång. Förändringen är liten och det är antalet företag som exporterar för ett värde under en miljon kr per år som varierar.
Indikator 2050.E.8
Ansvarig organisation