Egenföretagare

Indikatorn visar nattbefolkning, de som bor i Luleå kommun och är egenföretagare (äger eget aktiebolag eller är delägare).

Antal företagare
Datakälla: SCB

Kommentar

Antalet egenföretagare har minskat med 81 personer mellan år 2012-2014. Andelen kvinnor (30%) har inte förändrats, 2282 män och 989 kvinnor är egenföretagare 2014. Önskvärd könsfördelning är inte uppnådd.
Indikator 2050.E.4
Ansvarig organisation