Företagsbranscher i Luleåregionen

Indikatorn visar antal företagsbranscher i Luleåregionen som omfattar i Luleå, Piteå, Bodens, Älvsbyns och Kalix kommuner.

Antal branscher i Luleåregionen
Datakälla: SCB och Bisnode

Kommentar

Branschbalansen liknar en modern storstadskommun i Sverige med de tre största branscherna, företagstjänster, byggindustri och detaljhandel.
Indikator 2050.E.2
Ansvarig organisation