Luleåbor i arbete

Indikatorn visar dagbefolkningen, som är personer som arbetar i Luleå kommun och bor i Luleå eller i andra kommuner.

Antal personer i förvärvsarbete
Datakälla: SCB

Kommentar

3390 fler arbetstillfällen jämfört med 2010.
Indikator 2050.E.1
Ansvarig organisation