Luleåbor i arbete

Indikatorn visar dagbefolkningen, som är personer som arbetar i Luleå kommun och bor i Luleå eller i andra kommuner.

Antal personer i förvärvsarbete
Datakälla: SCB

Kommentar

Antalet arbetstillfällen ökar. De har ökat lika mycket bland män och kvinnor. De branscher som har ökat mest är Jordbruk, skogsbruk och fiske tätt följt av Hotell och restaurang samt Företagstjänster.
Indikator 2050.E.1
Ansvarig organisation