Näringslivets syn på företagsklimatet

Indikatorn är ett NöjdKundIndex som mäts vartannat år. Det är företag som har haft kontakt med kommunen som bedömer servicenivån i myndighetsutövning inom fem områden. Luleå jämförs med andra kommuner med fler än 40 000 invånare.

Betyg i mätning av företagsklimat
Datakälla: SKL

Kommentar

Luleå har en sämre placering jämfört med tidigare. Kommunerna placeras i en femgradig skala från mycket högt till mycket lågt. Ingen av de andra kommunerna med fler än 40 000 invånare fick betyget "mycket högt".
Indikator 2050.E.5
Ansvarig organisation