Nystartade företag

Indikatorn visar antalet nystartade aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, per tusen invånare.

Antal nystartade företag
Datakälla: Nyföretagarcentrum

Kommentar

En positiv utveckling. Talet påverkas av konjunkturläget. Jämfört med samtliga kommuner har vi förbättrat oss och Luleå är nu på plats 58.
Indikator 2050.E.3
Ansvarig organisation