Natur

Övergripande mål till 2050 ÖM.4

Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas

Målet syftar till att stödja den biologiska mångfalden, att försvara våra viktiga resurser skogen & havet och att förstärka möjligheten att vara i naturen.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan nås till 2050 Osäkert om målet kan nås till 2050

Hälften av indikatorerna visar en svagt positiv utveckling men också att det krävs fler åtgärder för att nå målet.

Indikatorer

Skyddad mark på öarna

IndikatorÖM.4.1

Andel av markytan på öarna som är skyddade

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 12,8 %2020

Skyddad produktiv skogsmark

IndikatorÖM.4.2

Andel skyddad produktiv skogsmark

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,5 %2020

Skyddad natur

IndikatorÖM.4.3

Andel skyddad natur

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 5,7 %2020

Exploaterad kuststrand

IndikatorÖM.4.4

Andel exploaterad area av 100 m strandzon längs fastlandskusten

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 37 %2018

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorÖM.4.5

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 72,2 %2017

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorÖM.4.6

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 24,4 %2017

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma