Skyddad produktiv skogsmark

Indikator ÖM.4.2

Indikatorn omfattar naturreservat, naturvårdsområde och Natura 2000.

Andel skyddad produktiv skogsmark

Datakälla: Egen

Kommentar

Trenden har under flera år varit svagt positiv, men det är långt till uppsatta mål. Under 2018 tillkom två nya naturreservat med skog och ett reservat (Snöberget) utvidgades. Även några biotopskyddsområden tillkom.

Luleå kommun har målet att skapa fem nya naturreservat senast 2020. Arbete pågår med nya reservat.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma